Ada Kawa Nahre Kawa

Pushto Sms

-

Ada Kawa Nahre Kawa

Ada Kawa Nahre Kawa Singaar Kawa Ra Za
Pa Zra Mi Da Taire Tori Guzar Ka Wa Ra Za
Sahere Ta Da Khpal Husan Da Zora Sa Khabar Ye
Zamong Pa Zahmi Zrono Bandi Laar Kawa Raza
Da Zra Khabar a Omana Tala Da Shondo Lar Kra
Ta Hum Da Laiwanai Mini Izhar Kawa Ra Za
Shakona Che Da Zra Da Kora Obaase Janana
Pa Nema Shpa Hum Ma Bandi Itbar Ka Wa Raza
Pa Mena Bus Pohaigama Pa Mena Mi Eman De
Imdad Sara Hum Dagha Karobar Ka Wa Ra Za

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Pushto Sms