Al Quran Qasam Hai I

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Qasam Hai I

Al-Quran:
Qasam Hai Injeer Ki Aur Zetoon Ki
Aur Toor Seena Ki
Aur Is Pur Aman Shehar (Makkah) Ki
Ke Humney Insaan Ko Bohat
Achi Soorat Main Paida Kia
Phir Rafta Rafta Iski Halat Ko Badal Ker
Pust Se Pust Ker Dia
Magar Jo Log Iman Lae Aur Nek Amal
Kertey Rahey Unkey Lye Be-Intiha Ajer Hai
To Ae Adam Zaad To Jaza Ke Din Ko Kyun Jhutlata Hai?
Kia Allah Subsey Bara Haakim Nahì?


(Surah Al-Tin, V# 1:8)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages