Al Quran Aapkey Rab

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Aapkey Rab

Al-Quran:


Aapkey Rab Ne
"Shehad Ki Makhi" (Honey Bee)
Ki Fitrat Main Ye Baat Daaldi
Ke Paharon Main, Darakhton Main Aur Belon Main Apna Ghar (Chatta) Bana
Phir Her Qisam Ke Phal (Flowers, Fruits)
Se Rus Choos Aur Apne Rab Ki
Hamwaar Kerdah Rahon Per Chalti Reh
In Makhion Ke Pet Se
Mukhtalif Rungo (Colours) Ka Mashroob Nikalta Hai
Jismey Logo Ke Lye Shifa Hai
Yaqenan Is
Main Bhi Ek Nishani Hai Gor-O-Fiker KERNE Waalo Ke Lye


(Surah Al-Nahl, V#68:69)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages