Al Quran Bila Shuba

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Bila Shuba

Al-Quran:
Bila-Shuba Aapka Rab
Jiske Lye Chahta Hai Razq Wasee
Ker Deta Hai Aur Jiske Lye Chahta Hai
Tung Ker Deta Hai
Woh Apne Bando Se Khaberdar Hai
Aur Dekh Raha Hai
Aur Muflisi Ke Khauf Se
Apni Aulaad Ko Qatal Na Karo
Inhain Aur Tumhey Bhi Rizq Hum Dete Hain..


(Bani Israel, V#30:32)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages