Al Quran Keh Dijye R

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Keh Dijye R

Al-Quran:
Keh Dijye! Rizq To Mera Rab
Jiske Lye Chahta Hai Wasee Ker Deta Hai
Aur Jiska Chahey Kum Bhi Ker Deta Hai Lekin Akser Log (Ye Baat) Jantey Nahi
Tumharey Amwaal Aur Aulaad
Aesi Cheezain Nahi Hain Jinse Tum
Hamare Yahan Muqarab BunsakoHan Jo Shaks Iman Lae Aur Naik Amal Karey


(S.Saba, V#36:37)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages