AlQuran Aap Inse Keh Dejiye Ke

Quranic Sms Messages

-

AlQuran Aap Inse Keh Dejiye Ke

Al-Quran:
Aap Inse Keh Dejiye
Ke Maut Ka Farishta
Jo Tum Permuqarar Hai
Tumhari Rooh Qabz Ker Lega
Phir Tum Apne
Rab Ki Taraf Lo Tae Jaoge
Kash Aap Dekhain Jab
Mujrim Apne Rab Ke Huzoor Sir Jhukae Kharey Honge
Aur Kahenge
Ae Humare Rab Humne Dekh Lya
Aur Sun Lya
Humain Waapis Bhej Ke Hum Ache Amal Karain
Ab Humain Yaqeen Agaya
Aur Ager Tum Chahtey To
(Pehle Hee)
Her Shaks Ko Hidayat De Dete
Lekin Meri Ye Baat Puri Ho Ke Rahi
Ke Main Jahanam Ko (Jino Aur Insano)
Se
Bher Donga
Ab Is Baat Ka Mazah Chakho
Jo Tumne Is Din Ki Mulakaat Ko
Bhula Diya Tha
Ab Hum Ne Tumhai Bhula Dya Hai
(Al Sajdah , 11:14)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages