Al Quran Jab Suraj L

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Jab Suraj L

Al-Quran:
Jab Suraj Lapet Lia Jaega
Aur Jab Sitaarey
Be-Noor Ho Jaenge
Aur Jab Pahaar Chalaae Jaenge
Aur Jab Biyaaney Waali Onnthnia Bekaar Ho Jaengi
Au Jab Jungly Jaanwar Akhattey Ker
Dye Jaenge
Aur Jab Samandar Aag Bun Jaenge
Aur Jab Roohain Jismo
Se Mila Di Jaaengi
Aur Jab Zindah Dafun Ki Gae Lerki Se Poocha Jaega
Ke Woh Kis Jurm Main Maar Di Gai Thi?
Aur Jab Naama-E-Amaal Kholey Jaenge
Aur Aasmaan Ki Khaal Khainch Li Jaenge
Aur Jab Dozakh Ki Aag Bherkai Jaenge
Aur Jannat Qareeb Lai Jaenge
(Is Waqt) Her Shaks Maloom Ker Lega Ke
Woh Kia Le Ker Aaya Hai
(Al Takwir , Ayat 1:13)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages