AlQuran Jo Log Iman Lae Inhain

Quranic Sms Messages

-

AlQuran Jo Log Iman Lae Inhain

Al-Quran
Jo Log Iman Lae
Inhain Allah Qol-E-Sabir (Kalma Tayeba)
Se Dunya Ki Zindagi Main Bhi Saabit Qadam Rakhta Hai
Aur Akhirat Main Bhi Rakhega
Aur Jo Zaalim Hain
Inahin Allah Bhatka Deta Hai
Aur Allah Wohi Kerta Hai
Jo Chahta Hai
(Surah Ibrahim , Ayat 27)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages