AlQuran Her Nafs Ko Maut Ka Za

Quranic Sms Messages

-

AlQuran Her Nafs Ko Maut Ka Za

Al-Quran:
Her Nafs Ko Maut Ka Zaiqa Chakhna Hai
Aur Qayamat Ke
Din Tumhain Tumharey Amaal Ka Pura Pura Badla Mil Jai Ga,
Phir Jo Shaks
Jahannam Se Bacha Lya Gaya Aur Jannat Main Dakhil Ker Dya
Gaya Woh Kamyab Ho Gaya,
Aur Ye Dunya Ki Zindagi To
Mehaz Dhokey Ka Samaan Hai
(Surah Al Imran, Ayat 185)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages