AlQuran Ae Logon Iman Lae Ho T

Quranic Sms Messages

-

AlQuran Ae Logon Iman Lae Ho T

Al-Quran:
Ae Logon!
Iman Lae Ho Tou
Ruku Karo
Aur Sajjdah Karo
Aur Apney Rab Ki Ibadat Karo
Aur Naik Kaam Karo
Ta Ke Tum Kamyab Ho Sako
Aur Allah Ki Rah Main Jihaad Karo
Jaisa Ke Jihaad KERNEy Ka Huq Hai
Isne Tumhain(Aone Deen Ke Lye)
Chun Lya Hai
Aur Deen Main Tum Per Koi Tungi Nahi Rakhi
(Al Hujj, Ayat 77,78)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages