Ghm K SjkAchhay Lgtay HiAb Mst

Sad Sms

-

Ghm K SjkAchhay Lgtay HiAb Mst


Ghàm K Sàñjòk

Achhay Làgtay Hàiñ

Ab Mùstàqil Ròg Achhày Làgtay Hàiñ

Uss Sè Kèhñà Kòi

Wààdà Wàfà Nà Kàray

"DOST"

Mùjhay Ab Bè'wàfà Lòg Achhay Làgtay Hain..Posted on : [14/03/2011]
Posted by : Jawad Mughal
Mobile # : +923214172683
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Sad Sms