Be Khodaia Prwagir Da Hecha N

129.html

-

Be khodaia prwagir da hecha n


Be Khodaia Prwagir Da Hecha Na ym

Mustakim Pa Akhpl Mukam Laka Da Ghar ymHase Na 6 Khodai De Onisi Pa Kabr

Rata Ogora Zra Stare Musafar yamZa Ma Khial Pa Takht Alwazam Musalman yam

Tol Wajod Margha Margha Wazar Wazar ymHes Gila Me La Sada Delbr Na Na Shi

Bewafa Nasiba Tana Marawr ymShaeri Zama Da Mine Rehbari Da

Da Mayano Pa Toli K Stargawar ymPokhtana Mena Me Belkul Na Herigy

Gozarono Ta Walar Sena Sapar ymDa Didan Kheryat Kawa Nawakhta KigiTabasum Marwat Da Lare Musafar yam

 


Posted on : [03/01/2017]
Posted by : Mati ullah
Mobile # : 03449797039
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar 129.html