"نظم"

سچ سدائین گالھایو دوستو

سچ کی دل سان چاھیو دوستو

سچی جو آمان وڈو

سچو آ انسان وڈو

سچ سراسرآھی گل

جنھنجوجتی کتھی ھل

سچ سان ھمشۂ پنھنجی پریت نبایو

ھن دنیامان کوڑ پچایو

سچ جی ھمشہ آھی جیت

لاشاری لکیو آ سچو گیت

Posted on : [04/10/2010]
Posted by : Muhammad Nawaz
Mobile # : 03332838000
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Tags : 160615921605 15871670 158715831575157417401606 15831608158715781608 15871670 17051740 15831604 158715751606 16701575172617401608 15831608158715781608 158716701740 15801608 1570160515751606 160816721608 158716701608 15751606158715751606 160816721608 15871670 17111604 1705157817261740 17261604 15871670 158715751606 1726160515881730 166216061726160615801740 1662158517401578 16061576157517401608 17261606 170516081681 16621670157517401608 15871670 15801740 1726160515881729 157017261740 158017401578 160415751588157515851740 1604170517401608 158716701608 171117401578 Sindhi

Get Latest SMS in your email address :


 

Please Like us on Facebook.com