اول ناء اللۂ جو

ھئین منجھ ھنداء

پائی پاند گچئ م

ڈوھ ڈمر بخشاء

کاوڑ،غصی،کوڑ کان

پنھنجی جان بچاء

عشق عربئ جام سان رکی نینھن نبھاء

مٹو نانء محمدصہ جو

رگ رگ منجھ رلاء

پوء نانگا تنھنجو نانء

لکجی لاھوتین سان

Posted on : [11/10/2010]
Posted by : Muhammad Nawaz
Mobile # : 03332838000
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Tags : 157516081604 160615751569 1575160416041730 15801608 1726157417401606 1605160615801726 17261606158315751569 1662157515741740 1662157516061583 171116701574 167216081726 167216051585 15761582158815751569 170515751606 166216061726160615801740 158015751606 1576167015751569 159315881602 1593158515761574 158015751605 158715751606 158517051740 16061740160617261606 16061576172615751569 160516571608 1606157516061569 160515811605158315891729 15801608 15851711 15851711 1605160615801726 1585160415751569 166216081569 16061575160617111575 157816061726160615801608 1606157516061569 1604170515801740 158715751606 Sindhi

Get Latest SMS in your email address :


 

Please Like us on Facebook.com