Hadees Shareef 1 Lazaton Ko Kh

Ahadees Mubaraka Sms

-

Hadees Shareef 1 Lazaton Ko Kh

Hadees Shareef


1) Lazaton Ko Khatam Ka
e Wali Maut Ko
Kasrat Sey Yaad Kiya Karo
(Sahi Bukhari)


2) Duniya Mai Aisey Raho Jaisey Pardaisi
(Sahi Bukhari)


3) Allah Usske Chahre Ko Tarotaza Rakhe
Jissne Meri Baat Ko Suna
Yaad Kiya Or Aagay P0hancha Diya
(Sahi Muslim)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Ahadees Mubaraka Sms